Om VÅD.nu

Sitet www.VÅD.nu har information om sex og seksuel sundhed og henvender sig til lesbiske, biseksuelle, queerpersoner og kvinder, der har sex med kvinder, både cis og trans. I afsnittene herunder kan du læse mere om baggrunden for hjemmesiden, og vores overvejelser omkring målgruppe, sprog og ordvalg. På sitet kan du finde information om forskellige typer sex, sexsygdomme, smitteveje og beskyttelse/prævention.

 

Målgruppen

Hjemmesiden er henvendt til en bred målgruppe, der kan underinddeles i to målgrupper. Målgrupperne har det tilfælles, at de dækker over personer der ikke har en udelukkende cis-heteroseksuel praksis. Den ene målgruppe er selvidentificerede kvinder: Det kan for eksempel være lesbiske, mange queerpersoner og mange biseksuelle, og andre kvinder der har sex med kvinder. Herunder både ciskvinder og transkvinder. Den anden målgruppe er personer med medfødt vagina, for eksempel mange ikke-binære personer.

Sitet henvender sig altså til en bred målgruppe, som er meget mangfoldig, både hvad angår kroppe og praksisser. Målet er, at mange personer som ofte oplever at blive usynliggjort og dårligt behandlet i sundhedsvæsnet kan finde information om sex og seksuel sundhed her, som ellers ikke er tilgængeligt på dansk. Med dette site ønsker vi dermed at imødekomme et behov for  information om seksuel sundhed for personer med en vagina, og for personer der identificerer sig transfeminint. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer omkring målgruppedefinition, er du meget velkommen til at kontakte os.

 

Om navnet VÅD

VÅD er kampagnens og hjemmesidens navn. Vi har valgt navnet fordi det er kort og fængende, og fordi det både kan opfattes neutralt og seksuelt, afhængigt af konteksten. Kroppe bliver våde på forskellige måder når man har sex - sved, lubrikation, spyt, tårer og blod er nogle af de væsker der kan være med til at gøre sex til en lækker og våd oplevelse.

Det er ikke formålet at opstille en standard for seksuel ophidselse, eller for kønsdele: Ikke alle kvinder har en vagina og ikke alle, der har en vagina, er kvinder. Ikke alle der har en vagina bliver ‘våde’ når de bliver seksuelt ophidsede, og ikke alle der tilhører målgruppen for denne hjemmeside omtaler lubrikation af deres kønsdele som at ‘blive våd’.

 

Sprog og ordvalg

Sprog og ordvalg om sex, køn, seksuel orientering og kroppe kan betyde meget for, hvordan man har det med sig selv, dem man har sex med, og med sex generelt. På denne hjemmeside har vi i vid udstrækning valgt at bruge medicinske ord som penis og vagina om medfødte kønsdele, medmindre andet fremgår. Vi bruger også andre ord for kønsdele for at åbne op for, at andre ord er lige så gode at bruge som andre. Det er helt op til dig, hvilke ord du gerne vil bruge, og vil have at andre skal bruge, om din krop og dine genitalier. For eksempel har du en kusse, hvis du selv synes at du har en kusse, uanset hvad vi skriver her, eller hvad en læge ville kalde dine kønsdele.

Vi bruger ’partner’ eller ’partnere’ til at beskrive de personer du har sex med. En partner kan, i denne sammenhæng, både være en fast sexpartner, som fx en kæreste, et one night stand eller en hvilken som helst anden person, som du har sex med en eller flere gange.

Nogle gange skriver vi ’hun’ til at beskrive de personer, som du har sex med. Det gør vi for tydelighedens skyld, og for at skabe synlighed omkring en målgruppe - kvinder, der har sex med kvinder - som ellers ofte oplever usynliggørelse. Vi er klar over, at dig som bruger dette site med stor sandsynlighed også har / har haft / eller kommer til at have sex med personer, der ikke bruger ’hun’ som personligt stedord/pronomen. Vi opfordrer dig til mentalt at udskifte ’hun’ med de stedord, der passer dig og dine partnere.

 

Ordbog

Ciskvinde: En person der er tildelt kønnet kvinde ved fødslen, og som identificerer sig som kvinde.

Transkvinde: En person der er tildelt kønnet mand ved fødslen, og som identificerer sig som kvinde.

Cismand: En person der er tildelt kønnet mand ved fødslen, og som identficerer sig som mand.

Transmand: En person der er tildelt kønnet kvinde ved fødslen, og som identificerer sig som mand.

Ikke-binær/non-binær person: En person der ikke identificerer sig med det køn de blev tildelt ved fødslen, og som ikke identificerer sig som mand eller kvinde.

Queerperson: En person der afviser den binære to-kønsmodel. Queer kan dække over en persons kønsidentitet eller seksuelle orientering, eller begge dele.

 

Undersøgelse om målgruppen og seksuel sundhed i Danmark

I 2015 lavede AIDS-Fondet en online spørgeskemaundersøgelse om seksuel sundhed, som mere end 1800 personer i målgruppen svarede på. Undersøgelsen fokuserede på folks erfaringer i mødet med sundhedsvæsenet, viden om seksuel sundhed, smittestatus og brug af beskyttelse. Svarene fra undersøgelsen har guidet os i arbejdet med at udarbejde indholdet til denne hjemmeside.

 

Inspiration og kilder

Fotografier på sitet er af fotografen Goodyn Green. Teksterne er primært udarbejdet af Karen Ewers Haahr og Ronja Mannov Olesen, og de er efterfølgende kvalitetssikret af Laura Mølgaard Tams. Desuden er alle tekster gennemlæst og revideret af fagpersoner samt personer fra målgruppen, herunder kampagnens frivillige.

I arbejdet med teksterne har vi været særligt inspirerede af international forskning og bøger. Artiklerne på sitet er korte og indeholder kun den mest relevante information, og vi opfordrer dig til at besøge vores side med links og ressourcer for at finde specifik og detaljeret information om eksempelvis seksuel sundhed for transpersoner, lesbisk sex, unge, og kønsidentitet.